فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم در عراق از ساکنان شهر موصل خواست در طول عملیات نظامی که بامداد امروز برای آزادسازی این شهر از دست گروه داعش آغاز شده است، در خانه های خود بمانند و از شهر خارج نشوند.

به گزارش پرس شیعه؛ عبدالغنی الاسدی در مصاحبه مطبوعاتی به ساکنان موصل اطمینان داد که هنگام رسیدن نیروها به آستانه شهر موصل گذرگاههای امنی برای تضمین خروج شهروندان باز خواهد شد.

وی از ساکنان موصل خواست با نیروهای عراقی که در عملیات آزاد سازی این شهر شرکت کرده اند، همکاری اطلاعاتی داشته باشند.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق نیز در بیانیه رسمی بر اهمیت حفظ جان شهروندان و کمک رسانی به مهاجران تاکید و حمایت خود را از حیدر العبادی نخست وزیر این کشور در نبرد آزادسازی موصل اعلام کرد.

از سوی دیگر نوفل سلطان العاکوب استاندار نینوا از ساکنان شهر موصل خواست محل نگهداری دختران اسیر ایزدی را به نیروهای عراقی اطلاع دهند، تا آن ها را از دست داعش آزاد کنند.