در اولین روز رزمایش فدائیان حریم ولایت ۶ عملیات بارریزی تاکتیکی هواپیماهای سی ۱۳۰ با موفقیت انجام شد.

به گزارش پرس شیعه؛ عملیات بارریزی و چترریزی تاکتیکی در اولین روز ششمین رزمایش فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی اصفهان با موفقیت اجرا شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود روزخوش سخنگوی رزمایش نیروی هوایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هواپیماهای ترابری سی ۱۳۰ در ارتفاع متوسط ۱۸ هزار پایی عملیاتی بارریزی تاکتیکی هوایی را با موفقیت انجام دادند.

وی همچنین اعلام کرد: در این مرحله از رزمایش هواپیماهای شناسایی و عکسبرداری ار اف ۴ به همراه پرنده‌های بدون سرنشین اقدام به شناسایی و عکسبرداری از اهداف از پیش تعیین شده کردند.

سخنگوی رزمایش تصریح کرد: همچنین امشب جنگنده‌های فانتوم با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های اف ۱۴ اقدام به تیراندازی هوا به زمین شبانه به سمت اهداف از پیش تعیین شده خواهند کرد.