عربستانی سعودی از توقف کمکهای تسلیحاتی به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) روز جمعه به نقل از یک منبع مسؤول سعودی اعلام کرد، دلیل توقف این کمکهای تسلیحاتی این است که “مواضع لبنان با روابط برادرانه دو کشور همخوانی ندارد.”

این مسؤول سعودی، از مواضع لبنان ضد عربستان در محافل عربی، منطقه ای و بین المللی انتقاد کرد.

به گفته این منبع مسؤول، دولت عربستان در روابط خود با لبنان به صورت کلی بازنگری می کند، و در راستای حفظ منافع خود این تصمیم ها را گرفته است:
نخست: توقف کمک ۳ میلیارد دلاری عربستان، برای تسلیح ارتش لبنان از طریق فرانسه.
دوم: توقف ارسال باقیماندۀ کمکهای یک میلیارد دلاری برای نیروهای امنیتی لبنان.
این مسؤول با این حال از مواضع بعضی مسؤولان و شخصیتهای لبنانی مانند “تمام سلام” نخست وزیر به دلیل حمایت از عربستان قدردانی کرد.