دولت کویت گسترش همکاریها با جمهوری اسلامی ایران را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از واحد برونمرزی ، “خالد جارالله” معاون وزیر امورخارجه کویت روز دوشنبه با اشاره به راهبرد دولت ایران برای تعامل با همسایگان خود در حاشیه خلیج فارس گفت،بر اساس سیاست حُسن همجواری و حُسن نیت، می توان شرایط را برای گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه فراهم کرد.
معاون وزیر امورخارجه کویت با یادآوری اهمیت تعامل مشترک درجهت مقابله با چالش های منطقه ای افزود،
آنچه امروزه به گسترش ثبات و صلح منطقه کمک می کند، اصل حُسن همجواری است و کویت در همین راستا از گزینه گفت وگوهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران حمایت می کند.
در همین حال،”بهرام قاسمی” سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت و گو با شبکه تلویزیونی “الکوت” کویت با اشاره به ظرفیت های دوکشور در راستای گسترش همکگاریهای دوجانبه،گفت،تهران از گسترش روابط با کویت در تمامی زمینه ها و گام برداشتن در جهت تحقق مصالح و منافع دو ملت و دو کشور استقبال می کند.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، کویت را همسایه ای مهم و استراتژیک برای ایران دانست و افزود،روابط ایران و کویت تاریخی و ریشه دار است و تهران دیدگاه مثبتی نسبت به دولت و مقامات این کشور دارد.