اسناد جدید ویکیلیکس نشان می دهد که رژیم صهیونیستی ۴ سال پیش می خواست در رسانه ها اعلام کند که پایگاهی در عربستان برای حمله به ایران احداث کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ “رادیو اسرائیل” به نقل از ویکیلیکس گزارش داد: “منابع اطلاعاتی آمریکا نامه هایی به هیلاری کلینتون وزیر وقت امور خارجه آمریکا فرستادند که در این نامه، رسانه ای کردن مساله احداث پایگاه اسرائیلی در عربستان را وسیله ای برای فشار آوردن به ایران دانستند، زیرا اسرائیل در آن زمان هیچ آمادگی برای حمله به ایران نداشت.”
ویکیلیکس به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد: “براندازی نظام سوریه به نفع اسرائیل است، زیرا فروپاشی نظام سوریه به معنای قطع روابط تنگاتنگ دمشق و تهران خواهد بود.”