شماری از فرماندهان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) با رهبر جریان صدر عراق در نجف اشرف ملاقات کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه السومریه، شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر و ابو مهدی المهندس در ملاقات با مقتدی صدر در نجف اشرف حضور داشتند.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/18/alalam_636123990825695675_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/18/alalam_636123966260489212_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/18/alalam_636123966379841146_25f_4x3.jpg