زندانیان زندان الحوض الجاف بحرین از شکنجه و اجبار در تقلید صدای حیوانات شکایت دارند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از مرآه البحرین زندانیان از شکنجه خود هنگام انتقال به زندان انفرادی خبر داده اند و گفته اند که مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند و مجبور می شوند صدای حیوانات را در آورند.
آنها خاطرنشان کردند که حتی نام مامورانی که آنان را شکنجه می کنند نمی دانند.
زندانیان از نبود ساده ترین داروهای مورد نیاز خبر دادند و گفتند: ماموران ما را مجبور می کنند زود بخوابیم و بعد در نیمه های شب به بهانه تفتیش به اتاقها حمله ور می شوند تا خواب و آسایش ما را به هم بریزیند و هر چیزی که درباره نظارت بر زندان ها گفته می شود صرفا ادعاهای تبلیغاتی است.
طبق گفتۀ زندانی ها برخی از هم سلولی های آنان مدت طولانی بدون محاکمه در زندان به سر می برند و برای نوجوانان زیر ۱۸ سال احکام بسیار ظالمانه ای صادر شده است.
آنان همچنین خواستار ملاقات با خانواده های خود در مناسبت های خاص و تعطیلات رسمی هستند.