مقام های عربستان در اقدامی کم سابقه یک شاهزاده سعودی متهم به قتل را روز سه شنبه اعدام کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ ” ترکی بن سعود بن ترکی بن سعود” متهم بود که چهارسال قبل فردی به نام ” عادل بن سلیمان بن عبد الکریم المحیمید” را در جریان یک درگیری گروهی با اسلحه و به صورت عمد به قتل رسانده است.

خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از وزارت کشور اعلام کرد که قاتل روز سه شنبه در ریاض پایتخت عربستان اعدام شده است.

منابع سعودی جزئیات دعوای منجر به قتل و همچنین نحوه اعدام شاهزاده سعودی را اعلام نکرده اند.

گردن زدن با شمشیر شیوه مرسوم اعدام ها در عربستان سعودی است، اما برخی منابع گزارش کرده اند که شاهزاده سعودی به دار آویخته شده است.

اعدام و مجازات های سنگین علیه شاهزاده های سعودی از سابقه اندکی برخوردار است.

در هجدهم ژوئن سال ۱۹۷۵ فیصل السعود شاهزاده سعودی به جرم کشتن عمویش ملک فیصل در ملاء عام گردن زده شد. فیصل السعود عموی خود را ۲۵ مارس همین سال کشته بود .ملک فیصل مسنمری ماهانه (شهریه) فیصل السعود را که در بیروت تحصیل می کرد به دلیل تنبلی در درس خواندن و روی آوردن به خوشگذرانی کاهش داده بود. شاهزاده فیصل از عمویش وقت ملاقات جهت مذاکره گرفته بود که ضمن این ملاقات او را کشت.

ملک فیصل که از۱۹۶۴ به مدت ۱۱ سال بر کشور سعودی سلطنت کرده بود سومین پادشاه دودمان سعودی بود. وی قبلا وزیر امور خارجه و نخست وزیر کشور سعودی بود و پس از قتل او خالد برادرش پادشاه شد.

درسال ۱۹۷۷ نیز مشاعل بنت فهد بن محمد بن عبدالعزیز آل سعود، دختر ۱۹ ساله خاندان آل سعود به اتهام زنا گردن زده شد. اعدام این دختر خاندان آل سعود به اتهام زنا موجب سرو صدای فراوان شد و برخی آن را غیر قانونی و غیر شرعی اعلام کردند؛ چرا که مشاعل هنگام اعدام مجرد بود و محاکمه و اعدام او در شرایط ابهام آمیز و تنها طی چند ساعت انجام شد.