نیروهای عراقی، ده ها خانوادۀ موصلی را که در چنگ داعش اسیر بودند، نجات دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای پلیس فدرال عراق، روز سه شنبه، با حمله به روستاهای جنوب موصل، این روستاها را از چنگ داعش آزاد کرده و ده ها خانوادۀ عراقی را که در آن ها گرفتار داعش شده بودند، نجات دادند.

نیروهای پلیس، پس از نجات خانواده های گرفتارِ موصلی، به آن ها غذا و آب آشامیدنی رساندند. مردم روستاهای آزاد شده نیز از این که دورۀ اشغال روستاهایشان توسط داعش به پایان رسیده است، ابراز خرسندی کردند.
این رفتار نیروهای عراقی که توسط دوربین های خبرنگاران ثبت و ضبط شده است، تبلیغات منفی و جریان سازی کشورهای بیگانه ضد نیروهای عراقی و ادعای انتقامجویی آنان از مردم موصل را خنثی کرده است.
عملیات آزادسازی موصل، از بامداد دوشنبه، به فرمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق آغاز شد. نیروهای عراقی تاکنون پیشرفت های مهمی در این نبرد داشته و مرحلۀ دومِ آزادسازی موصل را آغاز کرده اند.