کمسیر امنیتی اتحادیه اروپا درباره سرازیر شدن عناصر تروریستی گروه داعش به اروپا در صورت آزادسازی شهر موصل در شمال عراق هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه؛ جولیان کینگ در گفت وگو با روزنامه “دی ولت” آلمان گفت: «بازپس گیری موصل، به عنوان مقر داعش در شمال عراق، ممکن است باعث بازگشت جنگجویان این گروه به اروپا شود که مصمم به نبرد هستند.

وی افزود: «حتی شمار اندکی از آنها، خطری جدی برای ما است که باید خود را برای مقابله با آن آماده کنیم».

کینگ بر لزوم «افزایش قدرت اروپا برای ایستادن در برابر خطر تروریسم» تاکید کرد.