پادشاه بحرین، سه شنبه (۲۷ مهرماه)، به مناسبت پایان مراسم عاشورا، شورای هیئت های عزاداری بحرین را به حضور پذیرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه مرآه البحرین، پادشاه بحرین در دیدار با این شورا، از آن به دلیل مدیریت کامل مراسم عزاداری قدردانی کرد.
خبرگزاری بحرین اعلام کرد حمد بن عیسی در این دیدار گفته است که بحرین از آزادی بسیاری در زمینه برگزاری مراسم و مناسبت های مذهبی برخوردار است و هیچ گونه تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.
این در حالی است که سازمان های حقوقی ده ها مورد حمله مأموران رژیم بحرین را به نمادهای عاشورایی رصد کرده اند. بحرین پس از سرکوب قیام مردمی به کمک عربستان در مارس ۲۰۱۱، به دلیل خشونت ورزی های گسترده علیه شیعیان، از سوی محافل بین المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.