از صبح امروز، اجرای یکی از مهمترین بندهای توافق آتش بس در شهرک “معضمیه”، در ریف دمشق، آغاز شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل ازخبرنگار شبکۀ العالم در سوریه گزارش داد خروج عناصر مسلح مخالف آتش بس به همراه خانواده هایشان برای انتقال به ادلب آغاز شده است.

خبرنگار پایگاه “عاجل” سوریه نیز گزارش داد ۴۰۰ نفر از عناصر مسلح داریا وابسته به گروه موسوم به “تیپ سعد بن ابی وقاص”، “تیپ شهداء الاسلام” و عناصری از مناطق دیگر در میان عناصری هستند که از معضمیه خارج می شوند. تعداد عناصر مسلح، به همراه خانواده هایشان، بیش از ۱۱۰۰ نفر است. به گفته رئیس شورای داریا ممکن است این تعداد تا پایان عملیات از این نیز فراتر برود.
به احتمال زیاد، اجرای این بند به طور کامل امروز پایان یابد اما در صورت بروز هر گونه حادثه پیش بینی نشده، گروه دوم از این افراد فردا پنج شنبه خارج خواهند شد.