عشایر استان الانبار در غرب عراق بخش های شمالی و جنوبی شهر فلوجه را از تصرف تروریست های داعش خارج کردند.

به گزارش پرس شیعه، سومریه نیوز روز جمعه به نقل از “سعدون عبید الشعلان” فرماندار شهر فلوجه (شرق استان الانبار) گزارش داد: عشیره الجمیله با کمک چند عشیره دیگر، شمال و جنوب شهر فلوجه را از تروریست های داعشی پاکسازی کردند .
الشعلان گفت : عشیره الجمیله منتظر ورود نیروهای ارتش و پلیس به بخش های شمالی و جنوبی شهر فلوجه برای تضمین حفظ این بخش ها از بازگشت احتمالی تروریست ها است.
الشعلان افزود : عشیره الجمیله و چندین عشیره دیگر در شمال و جنوب فلوجه به سختی با داعش درگیر هستند، و تاکنون تلفات و خسارات سنگینی به این گروه تروریستی وارد کرده اند .
فرماندار شهر فلوجه اعلام کرد: درگیری ها هم اکنون در مناطق الشهداء ، جبیل و نزال ادامه دارد و تروریست های داعشی گروه گروه به سوی مرکز شهر فلوجه فرار می کنند .
الشعلان اظهار داشت: ما همچنان چشم به راه نیروهای ارتش و پلیس هستیم، تا اسلحه و مهمات در اختیار عشایر بگذارند .
فلوجه بزرگترین شهر استان الانبار است و داعش از ۲ سال پیش تاکنون در این استان به جنایت می پردازد.
شورای استان الانبار امروز اعلام کرد که ” انقلاب عشایر ” برای مبارزه با داعش در شهر فلوجه آغاز شده است، و دولت بغداد باید از عشایر پشتیبانی هوایی و زمینی کند.
کمیته امنیتی شورای استان الانبار نیز اعلام کرد که درگیری های شهر فلوجه باعث آوارگی تعداد بسیاری از مردم شده است .