نمایندۀ نینوا در پارلمان عراق خبر داد که علت فرار گروهی مردم موصل، وحشت از هشدار آمریکا دربارۀ احتمال استفادۀ داعش از سلاح شیمیایی بود.

به گزارش پرس شیعه؛ عبدالرحمان اللویزی، روز چهارشنبه اعلام کرد: «در حالی که نیروهای عراقی در حال پیشروی بودند، آمریکا و برخی خبرگزاری های مشکوک، به منظور ایجاد تردید در نیروهای عراقی، دربارۀ احتمال استفادۀ داعش از سلاح شیمیایی هشدار دادند و همین مسأله، موجب بروز ترس و وحشت در میان مردم موصل و فرار گروهی آن ها از این شهر شد».

عبدالرحمان اللویزی نمایندۀ نینوا در پارلمان

بر اساس اعلام ستاد اطلاع رسانی بسیج عراق، اللویزی خاطرنشان کرد: «فرماندهان نظامی عراق، با پخش اعلامیه هایی از شهروندان عراقی خواست در خانه های خود بمانند و از نزدیک شدن به قرارگاه ها و اماکن وابسته به داعش خودداری کنند. این اعلامیه ها توسط نیروی هوایی ارتش عراق در آسمان موصل پخش شد تا از تجمع گروه های بزرگ انسانی جهت فرار از شهر جلوگیری کنند».
گفتنی است که فرماندهان نظامی آمریکایی و برخی از رسانه های وابسته به آن ها، با انتشار گزارش هایی ادعا کردند که داعش قصد دارد همزمان با پیشروی نیروهای عراقی به سمت شهر موصل، به حملۀ شیمیایی متوسل شود.