شبکۀ روسیا الیوم اعلام کرد که نیروهای سوریۀ دموکراتیک موفقیت‌هایی را در نبرد با داعش در حومه شمالی حلب به دست آورده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ این نیروها توانستند پس از دو روز درگیری، ۵ روستای الحصیه، حساجک، سموقه، قول سروج و الوردیه را آزاد کنند. افزون بر این، مناطق وسد الشهباء، مزارع الغول، مزارع الحسینیه و مرکز مخابرات شرکت «سیریا تل» به دست این نیروها آزاد شد.

خبرنگار روسیا الیوم گزارش داد درگیری ها در حومه و امتداد منطقۀ الورد و سیریا تل با شدت ادامه دارد.