دختر حاضر در فیلم بسیجی نیست بلکه او و همراهانش به جریان شیعه انگلیسی تعلق دارند

متن شایعه

” قمه زنی زن بسیجی
قمه زنی یک زن بسجی که چندی پیش در اعتراض به اکران یک فیلم جوگیر شده بود “

پاسخ شایعه

۱٫ دختر حاضر در این ویدئو بسیجی نیست و این حرکت هم ارتباطی با بسیج نداشت!
۲٫ بسیج مقید به امر فرمانده کل قواست و ایشان در مورد چهره حضرت عباس در این فیلم، جواز به نمایش دادند؛ پس بسیج نیازی به اعتراض نداشت!
http://yon.ir/rastakhiz1
۳٫ این فیلم در تاریخ ۱۶ تیر ۹۴ با حضور فرمانده بسیج کشور در سالن ۵ آذر سازمان بسیج اکران شد!
http://yon.ir/ekran5
۴٫ دختر قمه زن و همراهان او متعلق به جریان “شیعه انگلیسی” بودند که همان زمان شناسایی و بازداشت شدند!
http://yon.ir/engshia1
http://yon.ir/engshia2
۵٫ از معترضان مدعی وهن مذهب در فیلم رستاخیز باید پرسید حرکات زننده یک دختر با حجاب برتر و قمه زنی و جلب توجه به او، وهن مذهب نیست؟!

تحلیل این مطلب را در ویدیو زیر مشاهده کنید:

مشاهده ویدیو :