وزارت خارجۀ سوریه تأکید کرد؛ اتحادیۀ اروپا در موضوع وضعیت انسانی در سوریه کمترین صداقتی ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت خارجۀ سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «ادامۀ تبعیت اتحادیۀ اروپا از برخی اعضای تندروی خود، مانند فرانسه، این اتحادیه را از ایفای هرگونه نقش مثبت در سوریه باز می دارد».
وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپا، دوشنبۀ گذشته، اعلام کرده بودند که «بمباران زیرساخت های حلب ممکن است جنایت جنگی باشد و دیوان بین المللی دادگستری باید آن را بررسی کند».
به نوشتۀ پایگاه روسیا الیوم، وزارت خارجۀ سوریه در پاسخ به این ادعا با تأکید بر تلاش اروپا برای گمراه کردن افکار عمومی، اعلام کرد: «ارتش سوریه و همپیمانانش تلاش می کنند این کشور، و بلکه جهان، را از آسیب تروریسم برهانند و امنیت، آرامش و نیازهای زندگی را به مردم حلب بازگردانند».
این وزارتخانه همچنین تأکید کرد: «اروپا در موضوع وضعیت انسانی در سوریه کمترین صداقتی ندارد و به دلیل حمایت از تروریسم، در رقم زدن آلام مردم حلب شریک است. افزون بر این، اتحادیۀ اروپا با تحریم هایی که علیه سوریه اعمال کرده است، زندگی مردم را تحت تأثیر منفی قرار داده است».
روسیه و سوریه از یک سو، و ایالات متحده از سوی دیگر اتهاماتی دربارۀ بمباران غیرنظامیان در سوریه علیه هم مطرح کرده اند. در حالی که آمریکا، روسیه و سوریه را به بمباران «مخالفان میانه رو» متهم می کند، این دو کشور تأکید دارند که هدف بمبارن ها گروه های مسلح تروریستی هستند. روسیه و سوریه، همچنین، آمریکا را متهم کرده اند که نمی تواند گروه های مسلح «میانه رو» را برای جدا شدن از گروه های تروریستی قانع کند.