حزب الله لبنان اعلام کرد، عربستان سعودی با توقف حمایت مالی از ارتش و دیگر نهادهای امنیتی لبنان، ثابت کرد که این کشور از تروریسم حمایت می کند.

به گزارش پرس شیعه، حزب الله لبنان روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: عربستان سعودی بار دیگر نشان داد که ادعایش در مبارزه با تروریسم واهی است، و توقف حمایت مالی این کشور از ارتش لبنان واهی بودن این ادعا را ثابت کرد.
حزب الله خاطرنشان کرد: عربستان ماهیت خود را نشان داد و ثابت کرد که از تروریسم حمایت می کند، و حامی تسلیحاتی و مالی تروریست ها است و در جهان عرب و اسلام فتنه انگیزی و مشکل آفرینی می کند.
در بیانیه حزب الله آمده است: دخیل دانستن حزب الله و وزارت امور خارجه لبنان در توقف حمایت مالی عربستان از ارتش به علت حمایت سیاسی و رسانه ای از یمن و ملت مظلوم بحرین و دیگر ملت هایِ گرفتارِ تروریسم سعودی ، ترفندی نابجا است که نمی تواند هیچ عاقل و خردمندی را فریب دهد.
حزب الله افزود: دروغ پردازان و منافقان داخلی که برای قدرت طلبی ذلت بار هر اتهام ناروایی را به حزب الله می زنند، نمی توانند واقعیت ها را از مردم لبنان پنهان کنند، و خللی در دیدگاه های سیاسی ثابت حزب الله در قبال تحولات منطقه ایجاد کنند.
حزب الله خاطرنشان کرد: مسؤولان دولت، وزارتخانه ها ذیربط و نهادهای نظامی و امنیتی لبنان به خوبی می دانند که آل سعود از خیلی وقت پیش خصوصاً پس از روی کارآمدن پادشاه کنونی عربستان تصمیم به توقف حمایت مالی خود از ارتش لبنان گرفته بود، و خبر این تصمیم بارها در بسیاری از رسانه های داخلی و جهان منعکس شده بود.
حزب الله تأکید کرد: همه جهانیان به ویژه مردم لبنان و مؤسسات مالی داخلی و جهانی به خوبی می دانند که عربستان سعودی به علت هزینه های کلان تجاوز ظالمانه اش به یمن و توطئه کاهش جهانی قیمت نفت که خودش در این توطئه دست دارد ، از بحران مالی شدید رنج می برد.
حزب الله افزود: بحران مالی شدید عربستان باعث شده است که آل سعود سیاست ریاضت اقتصادی بی سابقه ای را درپیش بگیرد و به بسیاری از تعهدات مالی خود در قبال بسیاری از شرکت های داخلی و جهانی پایبند نباشد و بسیاری از قراردادها و توافقنامه هایش را متوقف کند و در همین راستا تصمیم گرفته است که از تأمین هزینه قراردادهای تسلیح ارتش لبنان خودداری کند.