رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه کاندیداهای انتخابات مجلس باید برای کشور ارزش قائل باشند، گفت: افرادی که در زمینه کاهش مدت خدمت سربازی حرف می زنند و به جوانان وعده می دهند در کارشان مشکل دارند.

به گزارش پرس شیعه، سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،، در پاسخ به وعده انتخاباتی برخی نامزدهای انتخابات مجلس درباره کاهش مدت خدمت سربازی اظهار داشت: خدمت وظیفه عمومی بخشی از دفاع از کشور است که جزو اختیارات فرمانده معظم کل قوا بوده و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است.

وی با بیان اینکه بدیهی است برای هر بخشی مجلس قانونگذاری می‌کند گفت: بدلیل اینکه خدمت مقدس سربازی بخشی از بنیه دفاعی کشور است از طرف فرمانده معظم کل قوا مقرر شده که اگر نماینده و یا کمیسیونی در مجلس پیشنهادی دارد، آن را به ستادکل نیروهای مسلح ارائه داده و سپس بعد از انجام کار کارشناسی یک محصول مشترک به مجلس برگردد و در مجلس سیر قانونی طی شود.

سرلشکر فیروزآبادی خاطرنشان کرد: آن چیزی که در آرشیوها مانند اظهارنظرات درخصوص خدمت سربازی داریم فقط برای فریب جوانان بوده که البته جوانان فریب نمی خورند و تنها آثار این سخنان سست کردن اراده جوان ها برای دفاع از عزت ملی ایران است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه کاندیداهای انتخابات مجلس باید برای کشور ارزش قائل باشند، گفت: افرادی که در زمینه کاهش مدت خدمت سربازی حرف می زنند و به جوانان وعده می دهند در کارشان مشکل دارند.