کتاب «تاریخ تفکر مدیریت» نوشته مورگن ویتزل با ترجمه و اقتباس علی اکبر فرهنگی با همکاری بهاره ثاقب و مهران ابراهیمی نژاد توسط انتشارات جام جم منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «تاریخ تفکر مدیریت» نوشته مورگن ویتزل با ترجمه و اقتباس علی اکبر فرهنگی با همکاری بهاره ثاقب و مهران ابراهیمی نژاد توسط انتشارات جام جم منتشر شد.

این کتاب شامل سیزده فصل است که عناوین آن عبارتست از: مقدمه، تفکر مدیریت کهن، تفکر مدیریت در عصر تجارت، تفکر مدیریت در عصر روشنگری، مدیریت علمی، تفکر مدیریت اروپایی، تفکر مدیریت و روابط انسانی، رشد مکاتب مدیریت، از مدیریت علمی تا علم مدیریت، عصر رهبران مدیریت، تفکر مدیریت آسیایی، تفکر مدیریت در قرن بیست و یکم و نتیجه گیری.

در انتهای کتاب هم منابع اثر آمده است.

در بخشی از مقدمه اثر نوشته مورگن ویتزل آمده است: کتاب حاضر از پیش فرض‌هایی آغاز می‌شود که مطرح شدند، یعنی روال «تفکر درباره مدیریت» از زمان آغاز تمدن بشری به اشکال مختلف وجود داشته است. از آنجا به چگونگی و چرایی تکامل و توسعه تفکر مدیریت پرداخته ایم و رویکردی رخدادنگارانه را به همراه عناصر محتوایی در پیش گرفته ایم. سبک نگارش روایت گونه است و از گفته تئودورلویت پیروی کرده ایم که می‌گوید: «آثار ساده و صریح بهتر از تبیین به شدت منطقی و شکنجه آور است.» این کتاب با این ایده آغاز می شودکه مدیریت یکی از عناصر تمدن است و تفکرات تمدن سازان نخستین را در بین النهرین، ایران؛ مصر، هند، چین، یونان و روم بررسی می‌کند. بعد به عصر توسعه تجاری می‌پردازیم که از حوالی قرن‌های ششم تا هشتم میلادی تا به امروز ادامه دارد و قبل از پرداختن به اروپای غربی به خاورمیانه می‌پردازیم. اینجا ایده‌های تجاری و مدیریتی تا حد زیادی در ایده‌های گسترده‌تر اجتماعی و کاربرد آنها نهفته اند ولی به مطالعات مدیریتی در جهان اسلام و بخش‌هایی از اروپای قرون وسطا مثل ایتالیا و انگلستان نگاهی اجمالی می‌اندازیم که برای اولین بار به مدیریت به مثابه مدیریت پرداخته اند.

کتاب «تاریخ تفکر مدیریت» در ۴۶۴ صفحه با شمارگان دوهزارنسخه و قیمت ۶۰ هزارتومان توسط انتشارات جام جم منتشر شده است.