یک عضو جنبش بحرینی «حق» اظهار داشت که حضور نظامیان آمریکایی در بحرین فاقد هرگونه مشروعیت قانونی است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المنار، «عبدالغنی الخنجر» عضو جنبش بحرینی حق که از احزاب مخالف به شمار می رود در سخنانی اظهار داشت: حضور نظامیان آمریکایی در بحرین فاقد هرگونه مشروعیت قانونی است.

وی با اشاره به این که نیروهای آمریکا در بحرین هیچ مشروعیت قانونی ندارند و فقط بنابر معاهدات انجام شده و محرمانه با رژیم بحرین در این منطقه حضور دارند گفت: این نظامیان در سایه حمایت رژیم دیکتارتور بحرین باعث درد و رنج مردم شده اند.

الخنجر همینچنین افزود: رژیم بحرین فاقد مشروعیت مردمی بوده و رژیمی دیکتاتور است چراکه مردم در آن نقشی ندارند و حتی در تصمیم گیری ها و وضع قوانین و مخصوصا قوانین حساس هم شرکت داده نمی شوند؛ همانطور که در پارلمان صوری این کشور هم هیچ نماینده ای ازطرف مردم وجود ندارد.

وی اشاره کرد: پایگاه های نظامی انگلیس و آمریکا بدون خواست مردم ایجاد شده است. یک دشمنی بی سابقه با آمریکا به دلیل سیاست های ترامپ وحضورنظامیان آمریکایی به وجود آمده است.

الخنجر گفت: ترامپ با فریب جهانیان سعی می کند خود را در کنار معترضان قرار دهد در حالیکه در رژیم بحرین و عربستان هزاران فعال سیاسی زندانی هستند. در چنین شرایطی ترامپ کجاست؟