دولت نیجریه از فعالیت برخی از مراکز عبادی مسیحیان و مسلمانان شامل مساجد و کلیساها در جنوب این کشور جلوگیری می کند.

به گزارش شیعه پرس، چندی است که دولت نیجریه از فعالیت برخی از مراکز عبادی مسیحیان و مسلمانان شامل مساجد و کلیساها در جنوب این کشور خصوصا شهر لاگوس به دلیل ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان جلوگیری می کند.

این رفتار دولت مورد اعتراض گروهها و شخصیت های مذهبی قرار گرفته و آن را محدود کردن فعالیت دینی پیروان دو دین بزرگ الهی اسلام و مسیحیت می دانند و از دولت خواسته اند که به زودی این روند را متوقف سازد.

در همین ارتباط اسحاق اکینتولا رئیس گروه حقوق بشری «نگرانی از حقوق مسلمانان» با انتشار بیانیه ای از دولت خواست به محدودساختن فعالیت مذهبی مسلمانان پایان دهد.

به اعتقاد وی این مسلمانان نیستند که باعث مزاحمت و آلودگی صوتی می شوند بلکه برخی گروههای تبلیغی مسیحیت با راه انداختن کاروان های تبلیغی و با استفاده از بلند گو آسایش مردم را مختل می کنند که این فعالیت ها تا پاسی از شب حتی تا نیمه های شب هم ادامه می یابد در صورتی که مسلمانان با محدود کردن فعالیت های مذهبی خود در مساجد و پخش صوت تنها در فضای مسجد هیچگونه مزاحمتی برای شهروندان ندارند.

وی در عین حال از مسلمانان نیز تقاضا کرد به غیر از روز جمعه و هنگام ایراد خطبه توسط امامان جماعت از پخش صدا مراسم در بیرون مسجد خودداری کنند. رئیس این گروه همچنین از مقامات کلیسا خواست تا با محدود کردن فعالیت هایی که مخل آسایش مردم خصوصا در شب هنگام هست بهانه ای به د ست دولت ندهند تا با مراکز مذهبی اینگونه رفتار شود.