نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق گفت: آمریکا از سال ۲۰۰۳ تاکنون در راستای ممانعت از پیشرفت عراق حرکت می‌کند و همه بر پایان دادن به حضور آمریکاییها در عراق اصرار دارند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النهرین، مضر خزعل نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق گفت: آمریکا از سال ۲۰۰۳ تاکنون در راستای ممانعت از پیشرفت عراق حرکت می‌کند و همه بر پایان دادن به حضور آمریکاییها در عراق اصرار دارند.

وی افزود: آمریکا تروریسم و داعش را به عراق وارد کرد تا به این بهانه وارد عراق شود.

خزعل تاکید کرد: آمریکا تصویری مغایر ارائه می‌دهد و خود را کمک کننده به ملت‌ها قلمداد می‌کند در حالی که واقعیت غیر از آن است و آمریکا کمک کننده به ملت‌ها نیست.

نماینده ائتلاف سائرون بیان کرد: عراق امکانات و بودجه زیادی دارد اما حضور آمریکاییها از ۲۰۰۳ تا به امروز مانع پیشرفت عراق شده است. همه در راستای بیرون راندن آمریکاییها حرکت می‌کنند.