نخستین کتاب درباره «سیره نبوی و زندگی پیامبر اکرم(ص)» به زبان اوکراینی چاپ و منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، نخستین کتاب درباره سیره نبوی و زندگی رسول مکرم اسلام محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) به نگارش «طه اسماعیل» به زبان اوکراینی منتشر شد.

این کتاب ۴۲۴ صفحه ای در یکهزار نسخه چاپ شده است؛ این مسئله به این معناست که خواندن این کتاب در مکان های ویژه ای همچون کتابخانه های مساجد و اداره امور دینی مسلمانان اوکراین (امه) فراهم می شود.

این کتاب روایتگر وقایع زندگی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست، بلکه به بررسی وقایع و شرایط پیرامون آن نیز پرداخته است.

کتاب سیره نبوی این امکان را برای خواننده فراهم می کند تا با شخصیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از جنبه های مختلف آشنا شود و از بسیاری از حوادث این دوره اطلاع یابد.

نویسنده در این کتاب به تطبیق وقایع دوره صدر اسلام با وقایع تاریخ بین الملل اقدام کرده و تاثیر آن بر زندگی دولتها و ملتها را تحلیل کرده است.

این کتاب حاوی نقشه های توضیحی از مهمترین نبردها در تاریخ امت اسلامی همچون نبرد بدر و نبرد احد است.