عبدالله المحیسنی که تبعۀ سعودی است، ادعا می کند که خداوند با وی ارتباط مستقیم دارد و آیه های جدیدی برای وی می فرستد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت خبری اوقات الشام، عبدالله المحیسنی در صفحه شخصی خود در تویتر نوشته است: “شبی در خواب دیدم که با عده ای از دوستانم نشسته ام و قرآن در دست دارم و آیه ها را با صوت می خوانم ناگهان آیۀ جدیدی بر من نازل شد و این آیه در آخرین صفحه قرآن نوشته شد. “

وی در تویتر خود، این آیه جعلی را نیز نوشته است.

المحیسنی در ادامه ادعای دریافت وحی از طرف خداوند می گوید: “من و دوستانم پس از دیدن آیۀ جدید در آخر قرآن گریه کردیم، و من یک خط زیر آیه جدید کشیدم و ناگهان دیدم که مردی در کنار من نشسته است و می گوید، خداوند مردم سوریه را به علت ناسزا گفتن به خدا و پیامبر مجازات کرده است، من گفتم : چگونه؟ آن مرد تأکید کرد که مردم سوریه معتقدند که خداوند فرزندی دارد و با این اعتقاد زمین و آسمان را به لرزه درآورده اند.”

المحیسنی ادامه داد: “من بار دیگر قرآن را باز کردم ولی آیۀ جدید را در آخر آن ندیدم و متوجه شدم که آیه پاک شده است”
ادعای عجیب المحسینی جار و جنجال زیادی را در شبکه های اجتماعی به راه انداخته است، به نحوی که همین مبلّغ وهابی عربستانی مجبور می شود مطالب مربوط به ادعای پیامبری خود را از صفحه خود در تویتر حذف کند.
برخی از کاربران المحسینی را مسیلمۀ کذاب نامیده اند، و برخی هم می گویند که المحسینی برای توجیه جرایم و جنایاتش در سوریه ادعای پیامبری می کند.
برخی کاربران هم اعلام می کنند که المحسینی مردم سوریه را کافر و مشرک می داند در حالی که این مردم به خداپرستی شهره هستند.