وزیر خارجه عمان تاکید کرد که شرکت کنندگان در نشست برلین به دنبال حل بحران لیبی نیستند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المنار، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان که در نشست اقتصادی داووس شرکت می کند تاکید کرد: کسانی که در نشست برلین درباره لیبی شرکت کردند به دنبال حمایت از منافع خود و نه حل درگیری ها در این کشور هستند.

وی افزود: ما معتقدیم که طرف های ذیربط و مرتبط با این درگیری ها خواهان حل آن نیستند بلکه می خواهند این درگیری ها را مدیریت کنند.

بن علوی تصریح کرد: حتی کسانی که در برلین دور هم جمع شدند به دنبال این مسأله و نه حل بحران هستند.

لازم به ذکر است که روز یکشنبه هفته جاری پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام نشست برلین درباره لیبی برگزار شد و ۱۲ کشور نیز نمایندگان خود را برای حضور در این نشست به آلمان اعزام کردند. با تمامی اینها، هیچیک از کشورهای شرکت کننده در نشست مذکور نتوانستند یک راهکار ثابت و دارایِ پشتوانه عملی را به منظور برون رفت از بحران لیبی ارائه دهند.