بنیانگذار زبان شناسی مدرن با اشاره به اینکه زبان مهمترین عنصر ذهن است گفت: تردید دارم که نسبتی میان «زبان» و «خشونت» وجود داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «ما چه طور مخلوقاتی هستیم» نوشته نوام چامسکی اخیراً منتشر شده است. این کتاب مجموعه درسگفتارهای چامسکی با عنوان «درسگفتارهای دیوئی» است که در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه کلمبیا توسط وی ارائه شده است.

ماهیت زبان، محدودیتهای شناخت بشر و وظیفه انسان به عنوان موجودی اجتماعی در ایجاد «خیر مشترک» از جمله موضوعاتی است که در این اثر توسط چامسکی مورد توجه بوده است.

چامسکی در این کتاب درباره چرایی خلق انسان صحبت می‌کند و می‌گوید: ما به دنیا آمدیم برای آنکه سایر مخلوقات به این دنیا آمدند. درختان، سنگ‌ها و هر آنچه در هستی هست، خلق شده است. نکته مهم این است که وجود هر چیزی هدفی دارد و برای ان کارکردی در نظر گرفت شده است. بنابراین هر موجودی مدت زمانی را روی کره زمین زندگی می کند. پس روزی کارکردش تمامی می‌شود و عمرش به پایان می رسد و این نباید برای ما غم انگیز یا فاجعه آمیز به نظر آید.

او در این کتاب نظریه زنجیره بزرگ هستی را با مخاطبش مطرح می‌کند. زنجیره‌ای بزرگ و فراگیر که در راس آن خداوند قرار دارد و این سلسله مراتب برای فرشته‌ها و انسان و دیگر مخلوقات در نظر گرفته شده است.
چامسکی در خصوص نسبت زبان و خشونت و آیا اینکه نسبتی میان زبان خاص با خشونت وجود دارد به خبرنگار مهر گفت: من تردید دارم که نسبتی میان «زبان» و «خشونت» وجود داشته باشد.

وی افزود: به عبارت دقیقتر این نسبت برایم خیلی شناخته شده نیست.

چامسکی در خصوص نسبت زبان و ذهن نیز گفت: میان زبان و ذهن ارتباط وجود دارد. به نطر من زبان عنصر اساسی «ذهن» است. در واقع زبان مهمترین عنصر ذهن است.

چامسکی در خصوص محدودیتهای شناخت بشر و راههای شناختی فائق آمدن بر آن نیز تصریح کرد: باید توجه داشت که میان محدودیتهای بیولوژیک و غیر آن تفاوت وجود دارد.

وی افزود: اگر محدودیتهای شناخت بشر ناشی از محدودیتهای بیولوژیک باشد در این صورت نمی توان بر آنها فائق آمد.

وی تصریح کرد: اما انسان می تواند از ظرفیتهای خود استفاده کند. انسان می تواند از ظرفیتهای خود برای نفوذ در دور دستها بهره بگیرد و به کشف چیزهایی بپردازد که دور از دسترس به نظر می رسیدند.

چامسکی گفت: به عبارت دیگر انسان ظرفیت این را دارد به فهمی گسترده از جهان دست یابد و دور دستها را درک کند.

چامسکی در ادامه گفت: نسبت میان خشونت و سنخ نظام سیاسی و اینکه چه سنخ از نظام سیاسی بر خشونت تاکید دارد در فصل سوم کتابم مورد توجه قرار گرفته است.