مرکز آموزش چتربازی در شهر ریازان روسیه، آموزش هشت زبان خارجی از جمله فارسی و عربی را در برنامه درسی دانشجویان خود قرار داده است.

به گزارش پرس شیعه؛ سرلشکر اولیگ بالزایوف فرمانده نیروهای هوابرد روسیه گفت: بخش آموزش زبان در مرکز آموزش چتربازی، بسیار قوی است و هر دانشجویی که زبان لاتین یا آلمانی بیاموزد، ۱۰ درصد حقوق بیشتر دریافت می کند و درصورت فراگیری عربی، فارسی یا چینی، این میزان به ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

به نوشته خبرگزاری ریانووستی، وی تاکید کرد که فرماندهی نیروهای هوابرد روسیه، به فراگیری زبان های خارجی توسط دانشجویان خود، اهمیت زیادی می‌دهد.