براساس اعلام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، جوانان حوزوی و دانشگاهی تا ۲۲ اسفند ۹۸ فرصت دارند تا ایده ها و اقدامات خود را برای حل مسائل جامعه در قالب فیلم موبایلی به تصویر بکشند.

به گزارش شیعه پرس، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از جوانان حوزوی و دانشگاهی دعوت کرد تا ایده ها و اقدامات خود را برای حل مسائل جامعه در قالب فیلم موبایلی به تصویر بکشند.

قالب هایی که برای به تصویر کشیدن مسائل و ایده ها در نظر گرفته شده شامل تبیین و روشنگری نسبت به مسائل و مشکلات جامعه، گزارشی از فعالیت کارگروه‌ها ی دانشجویی و حوزوی، الگو سازی و معرفی جوانان موفق در حل مسائل جامعه، مطالبه گری و مصاحبه با مسئولان و کارشناسان و به تصویر کشیدن ایده ها و طرح های دانشجویی و حوزوی است.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه تا ۲۲ اسفند ۹۸ فرصت دارند، آثار خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس در پیام رسان های اعلام شده ارسال کنند.

نفرات اول ۱۰ میلیون ریال، نفرات دوم هفت میلیون ریال و نفرات سوم پنج میلیون ریال جایزه دریافت می کنند.

روش هایی برای تسهیل در شرکت در مسابقه در نظر گرفته شده است. در این مسابقه لازم نیست که حتما طرح و ایده به اقدام و خروجی رسیده باشد بلکه می توان صرفا طرح و ایده را در مقابل دوربین موبایل در سه دقیقه توضیح داد.

اگر به راه حل و ایده هم نرسیده ایم حتی می توان خود مشکل و مسأله و آسیب ها و اهمیتش را با فیلم های موبایلی به گونه ای به تصویر کشید که موجب روشنگری و حرکت بخشی شده و یا از مسئولان حل آن را مطالبه کرد.

در گام نخست الزامی به تشکیل کارگروه نیست بلکه می توان به صورت فردی هم در مسابقه شرکت کرد. پخش این فیلم در آینده، خود زمینه تشکیل گروه افراد دغدغه مند در این موضوع خواهد شد.

فیلم ها می تواند از عملکرد و ایده های افراد نباشد بلکه با به تصویر کشیدن ایده های برتر دیگران و الگوسازی از افراد و مجموعه های کارآمد اثری ممتاز را برای شرکت در مسابقه خلق کرد.

پیش از این مهلت ثبت نام این مسابقه تا ۲۲ بهمن ۹۸ اعلام شده بود که تا ۲۲ اسفند ۹۸ تمدید شد.