کتاب «روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن کریم» به قلم حسین مرادی زنجانی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن کریم» به قلم حسین مرادی زنجانی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

تدبّر در قرآن به رغم ضرورت خاصٌّی که دارد، خواسته یا ناخواسته، متروک و مغفول بوده و مورد کم‌توجّهی و حتی پرهیز ما قرار دارد. خلط میان تفسیر و تدبّر و عدم تفکیک میان آن دو، عامل مهمّی است که جریان تدبّر را در میان ما راکد کرده است. کمبود و یا نبود روش‌ها و شیوه‌های آسان و کاربردی برای تدبّر در قرآن نیز عامل اساسی دیگری است که موجب شده است تدبّر در قرآن به رغم تعریف و تمجیدی که از آن صورت می‌گیرد، عملاً در میان ما تحقّق نیابد.

این درسنامه در پی آن است که مفهوم تدبّر در قرآن و جایگاه مهمّ آن را از زبان آیات و احادیث، بازگوید و دو مقولۀ تفسیر و تدبّر را از همدیگر جدا سازد و تفاوت‌های آن دو را بازگو شود و برخی از روش‌ها و شیوه‌ها و قواعد تدبّر در قرآن را برای دانشجویان ترسیم نماید.

کتاب «روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن کریم» به قلم حسین مرادی زنجانی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ۲۱۵ صفحه و به قیمت ۲۲۰,۰۰۰ ریال منتشر شده است.