دبیرخانه هفتمین فراخوان ایده های مسجدی اسامی برگزیدگان هفتمین فراخوان ایده های مسجدی (فام ۷) را اعلام کرد.

به گزارش شیعه پرس، دبیرخانه هفتمین فراخوان ایده‌های مسجدی اسامی برگزیدگان هفتمین فراخوان ایده‌های مسجدی (فام ۷) را اعلام کرد.

دبیرخانه هفتمین فراخوان ایده‌های مسجدی پس از دریافت ۲۵۳ اثر در قالب متن، تصویر، ویدئو و مقاله، به بررسی آثار پرداخت که ۳۰ اثر توسط هیأت داوران شایسته تقدیر قرار گرفت. اسامی برگزیدگان شایسته تقدیر به شرح ذیل اعلام شد:

۱) هادی رجبی

۲) جعفر کریمی

۳) مسعود شکری خیادانی

۴) فهیمه غلامی زارع زاده

۵) معصومه عبدالملکی

۶) محمّد علی شاهسونی

۷) هوشیار خرد کیش

۸) حسین شهیدی

۹) خلیل فاطمی زاده

۱۰) محمّد طحانان

۱۱) ایّوب نظری

۱۲) سید محمد حسین روح الامین

۱۳) سید حسن موسوی

۱۴) مهدی درویش

۱۵) عیسی عبدی

۱۶) علی اکبر خراسانی

۱۷) عباس امیری فرد

۱۸) هادی فلاح

۱۹) ایمان جعفری

۲۰) یوسف اروجی

۲۱) فرهاد مفیدی مقدم

۲۲) حمید پاشائی

۲۳) فیروز مردانی‌ها

۲۴) محمد حسین حیدر سرلک

۲۵) علی شریعتی

۲۶) ابراهیم آذرپور

۲۷) موسی الرّضا حیدری

۲۸) طاهره شکری زاده

۲۹) سید حسن کریمی حسینی

۳۰) جواد سعیدی