نشست «وضع تفکر در ایران، بازخوانی روایت رضا داوری اردکانی» در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس؛  به همت پژوهشکده مطالعات اجتماعی و با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «وضع تفکر در ایران، بازخوانی روایت رضا داوری اردکانی» در پژوهشگاه علوم انسانی  برگزار می شود.

سخنرانان این نشست حسین کلباسی، انشالله رحمتی، قاسم پورحسن، بیژن عبدالکریمی، رضا سلیمان حشمت، سید بیوک محمدی، رحیم محمدی، حمید  پارسانیا و سیدجواد میری هستند.

نشست نامبرده روز یکشنبه ۱۱ اسفندماه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در اسلن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.