ارتش و کمیته های مردمی یمن ارتفاعات شیحاط و قرن جدعان مشرف بر مجتمع دولتی در شهر حزم در استان جوف را آزاد کردند.

به گزارش پرس شیعه، خبرگزاری “سبأ” با اعلام این خبر به نقل از یک منبع نظامی یمنی، گفت: ارتش با برخورداری از پشتیبانی کمیته های مردمی توانست ارتفاعات شیحاط و قرن الجدعان در شهر حزم را پس از یک دوره درگیریهای سخت و شدید با عناصر مزدور پاکسازی کند.
این منبع مطلع همچنین به کشته شدن تعدادی از مزدوران سعودی و انهدام ماشین آلات آنها در این جنگ اشاره کرد.