کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهراء(س) تا پایان اسفند به صورت مجازی ارائه می شود.

به گزارش شیعه پرس، حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهراء (س) اعلام کرد: با توجه به تعطیلی کلاسهای حضوری در دانشگاه و برگزاری کلاس ها به صورت مجازی، کلاسهای حوزه نیز تا انتهای اسفند ماه به صورت مجازی خواهد بود.

لذا به لحاظ اهمیت دروس و ادامه روال کاری  برای هردرس، گروهی در پیامرسان بله تشکیل شده که توسط استاد درس مربوطه آن گروه مدیریت می شود و از آنجا که فعالیت مجازی الزامی و بخشی از نمره پایان ترم معرفت جویان خواهد بود. باید به مباحث درسی توجه کرده و به پرسش هایی که اساتید در گروه  می پرسند توسط معرفت جویان پاسخ داده شود  تا هم اعلام حضور شده  و هم نمره ارائه شود.

این گروه ها صرفا در بله تشکیل خواهد شد.