انجمن خلیج فارس برای دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرد بحرین در بازگرداندن شهروندانش از ایران کوتاهی نموده و آن را به تعلیق در آورده است.

به گزارش شیعه پرس، انجمن خلیج فارس برای دموکراسی و حقوق بشر(GIDHR ) اعلام کرد: مسوولان بحرین اعلام کرده اند که روند بازگشت بحرینی هایی که بعلت انتشار کرونا در شهرهای مختلفی از ایران سرگردان مانده اند را به تعلیق در آورده و ارگانهای دولتی به دفاتر سیاحتی دستور داده اند که پروازی را که قرار بود سری دوم بحرینی ها را به بحرین بازگردادند به تاخیر بیندازند.

این نهاد افزود: این اقدام مسوولان بحرین در پی مثبت اعلام شدن آزمایش کرونای ۷۷ نفر (از ۱۶۵ نفری) که سری اول -بعد از بیش از دو هفته معطلی- به بحرین بازگردانده شدند صورت گرفته است.

در ادامه بیانیه این نهاد آمده است: این در حالی است که این اقدام ناقض قانون اساسی بحرین است که در ماده شماره ۸ تصریح دارد «از حقوق شهروندان حق برخورداری از رسیدگی بهداشتی و سلامت است، دولت مسوول سلامتی عمومی است و فراهم آوری ابزار پیشگیری و درمان از طریق تاسیس بیمارستان ها و مراکز بهداشتی بر عهده دولت می باشد.»

این نهاد می افزاید: علاوه بر این بند ب ماده شماره ۱۷ قانون اساسی «تبعید (دور نگهداشتن اجباری) شهروندان از بحرین و ممانعت از بازگشت آنها را ممنوع اعلام کرده است» بر این اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت بحرین برخلاف متون قانونی این کشور است.

در ادامه بیانیه آمده است: بدین مناسب انجمن خلیج فارس برای دموکراسی و حقوق بشر از مسوولان بحرین می خواهد تا به وظایف خود عمل کرده و تمامی شهروندان بحرین که در ایران سرگردان مانده اند را بدون معطلی و کوتاهی بازگردانند.

همچنین مسوولان بحرین باید مراکز قرنطینه ای مناسب و منطبق بر ضوابطی که سازمان بین المللی بهداشت اعلام کرده است فراهم آوردند، خصوصا که اطلاعاتی موجود است که از اشباع مراکز موجود و عدم اتخاذ روشهای قرنطینه مناسب در خصوص افرادی که جدیدا به ویروس مبتلا شده اند و افرادی که احتیاطا قرنطینه شده اند روایت می کنند.

این مرکز بیانیه صادره از سوی ۱۸ نماینده مجلس بحرین که در آن خواستار به تاخیر افتادن بازگشت بحرینی ها به کشور شده را محکوم نموده و آن را نقض واضح قانون اساسی بحرین خوانده که باعث افزایش تفرقه طائفی  و مذهبی  و ایجاد شکاف میان شهروندان یک کشور واحد می گردد.