دولت پاریس در تلاش برای جلوگیری از ورود سیل مهاجرت به کانال مانش دستور تخریب اردوگاه معروف شهر بندری «کاله» را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از فرانس پرس، دولت پاریس دیروز جمعه با تخریب محل زندگی صدها آواره ساکن در اردوگاه شهر بندری «کاله» واقع در شمال فرانسه موافقت کرد.

به این ترتیب، ساکنین بخش جنوبی این اردوگاه که به «جنگل» معروف است باید تا ساعت ۸ بعد از ظهر روز سه شنبه این هفته محل اقامت خود را برای شروع عملیات تخریب ترک کنند.

هشدار داده شده که پس از اتمام این مهلت، هر کس که در بخش جنوبی اردوگاه بماند به زور بیرون انداخته خواهد شد.

گفته می شود که تعداد ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ پناهجو که اغلب از کشورهای خاورمیانه و آفریقا هستند در این بخش از اردوگاه کاله سکونت دارند. با این حال، فعالین حقوق بشر تعداد پناهجویان ساکن در بخش جنوبی را بیش از یک هزار نفر برآورد کرده اند.

پناهجویان رانده شده از اردوگاه کاله باید خود را به کانتینر‌ها و یا مراکز تعیین شده در گوشه و کنار فرانسه معرفی کنند.

شهر مرزی کاله از راه کانال مانش نزدیکترین فاصله را با کشور انگلستان دارد و پناهجویانی که در آن اقامت دارند در واقع رویای عبور از این کانال و رساندن خود به انگلستان را در سر می پرورانند.