مدیرکل موزه ها و آثار تاریخی سوریه، این روزها عهده دار مأموریتی بسیار مهم و محرمانه برای حفظ این آثار است.

به گزارش پرذس شیعه؛ “مأمون عبدالکریم” در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف گوشه ای از تلاشهایش را برای حفظ این آثار در مقابل غارتگری گروه های تروریستی شرح داد.
وی اظهار داشت که همه آثار تاریخی به مکانی امن منتقل شده اند، تا این آثار به دست عناصر داعش و دیگر گروه های تروریستی نیفتند.
عبدالکریم خاطرنشان کرد: در صورت مواجه شدن با هرگونه خطر و تهدید، می توان این آثار را ظرف ۲۴ ساعت به مکانی امن در بیروت منتقل کرد.
عبدالکریم با اشاره به تخریب و غارت بسیاری از آثار باستانی عراق به دست گروه تروریستی داعش، گفت: نمی خواهیم آنچه که برای موزه ها و آثار تاریخی عراق اتفاق افتاد، در اینجا تکرار شود.
دیلی تلگراف در پایان این مصاحبه نوشت: عبدالکریم استاد باستانشناسی دانشگاه دمشق، این روزها دیگر حرفه دانشگاهی خود را کنار گذاشته و خودش را وقف حمایت از آثار باستانی سوریه کرده است؛ او اکنون به عنوان مسؤول موزه ها و آثار باستانی این کشور تعیین شده است، ولی نخواسته که از دولت حقوق بگیرد، زیرا معتقد است که این کار وظیفه ای در مقابل سرزمینش می باشد.