گروه تروریستی موسوم به “جیش الاسلام” برای این که در منطقۀ غوطۀ شرقی بی رقیب باشد؛ به جانِ نزدیک ترین هم پیمان خود، یعنی “اجناد الشام” افتاد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه لبنانی “السفیر” جیش الاسلام در این راستا اقدام به انتشار تصاویری کرد که حاکی از پیوستن شماری از عناصر اجناد الشام به جیش الاسلام و جدا شدن “دفتر امنیتی” از اجناد الشام است.
اما در این میان، “ابومحمد الفاتح” سرکردۀ اجناد الشام با انتشار پیامی در تویتر اعلام کرد که تحت محاصره جیش الاسلام قرار گرفته است و به عناصر این گروه حمله شده است.
اما با وجود انتشار این پیامِ غافلگیر کننده، دیگر گروه های مسلح، سیاست بی طرفی پیشه کردند و از هرگونه اقدامی برای متوقف کردن درگیری میان دو گروهِ بزرگ ترِ غوطۀ شرقی خودداری کردند.
در این میان، شمار زیادی از فعالان رسانه ای و خبرنگاران محلی در قبال تحولات این موضوع بایکوت خبری را در دستور کار قرار دادند، زیرا از این که تحت پیگرد جیش الاسلام و عناصر “زندان توبه” قرار گیرند، بیمناک بودند. همین رویکرد را عناصر قضایی دیگر گروه های مسلح در دستور کار قرار دادند.
با این حال، فعالانِ رسانه ایِ نزدیک به “ابوهمام البویضانی” سرکردۀ جیش الاسلام، عناصر اجناد الشام، عقب نشینی کرده و پیوستن به جیش الاسلام را خواستار شدند، جیش الاسلام نیز فوراً این درخواست را پذیرفت و به تهیه تصاویری از آن ها پرداخت که موضع گیری های جدیدِ آنان را مشخص می کرد. اما برخی، ادعا کردند که موضع گیری های جدید این افراد، تحت تهدید سلاح اتخاذ شده است.
به این ترتیب، جیش الاسلام از فرصتِ به وجود آمده سوء استفاده کرد تا بتواند یکی از بزرگ ترین رقبای خود را کنار بزند، و سلاح آن ها را مصادره کند.
اما این یکی از روایت های موجود در این خصوص بود، روایت دیگری نیز وجود دارد که می گوید در ماه های اخیر پشتیبانی مالی از اجناد الشام قطع شد و همین مساله سبب شد که این گروه، تدابیر لازم را برای ادغام شدن در “لشکر الرحمن” اتخاذ کند، اما این تلاش ها در پی دریافت کمک هایی ناگهانی که دو ماه پیش رسیده بود، متوقف شد.

اما این روند دیری نپایید؛ زیرا پشتیبانی مالی بار دیگر قطع شد؛ با آشکار شدن این موضوع، جیش الاسلام چراغ سبز لازم برای حمله به اجناد الشام و پایان دادن به موجودیت آن را دریافت کرد و این دقیقاً همان کاری بود که با دیگر گروه های مسلح کرده بود. گروه هایی نظیر تیپ های “تحریر الشام”، “جیش الامه” و تیپ “فجر الامه” همگی به همین شیوه و در راستای توسعه طلبی جیش الاسلام، از بین رفته و منحل شدند.
بر اساس این روایت، دیگر گروه های مسلح، از مقابله با جیش الاسلام سودی نمی برند، زیرا لشکر الرحمان از پشتیبانی و نفوذ گسترده ای برخوردار است. این گروه از ترس از بین رفتن در شمال سوریه، ترجیح می دهد که در جبهه های المرج و جوبر سرگرم باشد، به همین سبب از گشودن جبهه ای تازه ضد جبهه النصره ناتوان است و همین وضعیت را در مقابله با پسمانده های گروه احرار الشام دارد.
در این میان، منابعی از غوطه، تاکید کردند که مساله ادغام، در هر صورت گامی اجتناب ناپذیر بود، گامی که جیش الاسلام، چندان آن را خوش نمی داشت، زیرا به تضعیف نفوذ این گروه می انجامید. به همین سبب پیام های هشداری به اجناد الشام فرستاد و آن ها، با تسلیم قرارگاه های خود در زملکا، به هشدارهای جیش الاسلام تن دادند، اما دیگر قرارگاه های این گروه، با حملۀ جیش الاسلام مواجه شد و میانجی گری های جبهه النصره و دیگر گروه ها سودی نبخشید و به این ترتیب، قرارگاه های اجناد الشام در دوما و غوطۀ شرقی به دست جیش الاسلام افتاد.

گروه موسوم به “جیش الاسلام” از گروه های سلفی تروریستی وابسته به عربستان سعودی است که با گروه‌های دیگر در سوریه مانند “جبهه النصره” همکاری می کند. گزارشهای بسیاری در خصوص حمایت مستقیم عربستان سعودی از این گروه تروریستی منتشر شده است.