پنج سال از عمر انقلاب ملت نستوه بحرین می گذرد ملتی که در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ به رغم تمام مشکلات برای رسیدن به حقوق برحق خود به میدان آمد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از “منامه پست”، این پنج سال در حالی سپری شد که این ملت ذره ای از مواضع خود عقب نشینی نکردند بلکه به رغم تمام ظلم و ستم سردمداران، روز به روز عزم و اراده خود را قویتر کردند.
مرد و زن، پیر و جوان بدون ترس جان به کف گذاشته و به خیابانها آمدند تا با پایداری و استقامت با شکوهترین حماسه مقاومت در برابر ظلم را رقم بزنند. و پرجم مقابله با شرارت را تا رسیدن به پیروزی برافرازند.
در اینجا باید به مشکل و بحران بزرگی که ملت بحرین را رو در روی سردمداران قرار داد و حکومت را مجبور کرد که در اوایل انقلاب به ارباب سعودی خود پناه ببرد، نگاهی بیندازیم. پناه بردن آل خلیفه به دامان آل سعود برای سرکوب قیام مردمی با درخواست ارسال نیروی سعودی به بحرین، خود به وضوح گویای تأثیر بزرگ قیام مردمی است که با وجود مسالمت آمیز بودنش ارکان حکومت را به لرزه درمی آورد.
ملت بحرین، به رغم همه جنایات آل خلیفه که با کمک آل سعود در حق ملت بحرین مرتکب شد، و به رغم بازداشت ها و قتل و شکنجه و سرکوبگریها به انقلاب و حرکت خود ادامه می دهد و ایمان دارد که برای رسیدن به آزادی باید قربانی زیادی بدهد و می داند که برای رسیدن به پیروزی باید همه چیز را فدا کند. ملت بحرین از زمان شروع انقلاب خود به خوبی می دانست که این انقلاب با همه اهداف مقدسش، راه دشواری است و نظام حاکم از هیچ راهی برای سرکوب آن فروگذار نخواهد کرد.
لازم به تأکید است که این انقلاب در حالی وارد پنجمین سال خود شده است که با همان قوت و قدرت و انرژی ادامه دارد و هیچ چیز نتوانسته آن را متوقف کند. و حکومت بحرین و حامیان آن به خوبی می دانند ملتی که به رغم تمام مشکلات و چالشها به خیابان می آید و قیام می کند، هیچ چیز نمی تواند آن را متوقف کند. و این سیاستهای بازداشت مخصوصا بازداشت فعالان و رهبران انقلاب فقط می توانند آتش انقلاب و قیام ملت در مقابل حاکم ظالم را را شعله ورتر کنند.
با تمام این اوصاف بعید به نظر می رسد که آینده به نفع نظام حاکم بر بحرین باشد. و تمام شواهد حکایت از آن دارند که این حکومت نمی تواند برای همیشه به سیاستهای سرکوبگرانه خود ادامه دهد. زیرا با این کار فقط مرگ خود را تسریع می کند.
• دکتر احمد فارس – پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک واشنگتن