به زودی ارج‌نامه مرحوم سید هادی خسروشاهی (هادی نامه) که به همت رسول جعفریان تهیه شده است منتشر می شود.

به گزارش شیعه پرس، به زودی ارج‌نامه مرحوم سید هادی خسروشاهی(هادی نامه) که به همت رسول جعفریان استاد تاریخ تهیه شده است منتشر می شود.این ارج نامه به منطور گرامیداشت مقام علمی و فرهنگی مرحوم هادی خسروشاهی تهیه شده و شامل  ۵۴ مقاله و ۱۰۷۹ صفحه است.

برخی از مقالات این ارج نامه عبارتند از:

– ده نکته درباره کتاب خاندان علم و تقوی و فقاهت / رضا استادی
– سیمای ارتباطی استاد خسروشاهی / عباس صالحی
– قرآن و واقع اجتماعی در اندیشه نوسلفی‌گری / احمد واعظی
– سیّد جمالشناسی در زبان فارسی سالهای ۱۲۹۹ـ ۱۳۴۲ / رسول جعفریان
– از وبا تا کرونا / عبدالرحیم اباذری
– درباره عالم فرزانه و نویسنده توانا مرحوم خسروشاهی / علیرضا سبحانی
– کتاب‌های درخواستی / حسین توفیقی
– مکتب فلسفی تهران، آغاز گفتگوی فلسفی شرق و …/ سید علی محقق داماد
– پیام زن، نخستین نشریه بانوان در قم / سید ضیاء مرتضوی
– اسناد روحانیت در دفاع از مذهب شیعه در قانون اساسی / سید جواد ورعی
– وجدان به مثابه راهنمای طبیعی انسان / محسن جوادی
– تکثر و گفت‌ و گو یا همزیستی در علوم / مهدی مهریزی
– اهل بیت (ع) در میراث مصریان / محمد علی مهدوی راد
– معنویت دین‌بنیاد و فرهیخته زیستن؛ رهیافت قرآنی / محسن الویری