این اولین بار نیست که صداقت و اعتبار ریاض در پایبندی به قول و قرار سه میلیارد دلاری برای تجهیز ارتش لبنان به سلاحها و مهمات ساخت فرانسه زیر سؤال می رود.

به گزارش پرس شیعه، “محمد بلوط” در مطلبی در روزنامه لبنانی “السفیر” تحت عنوان “باج گیری سیاسی آشکار عربستان” نوشت: ژنرال جان قهوجی، فرمانده ارتش لبنان در نوامبر گذشته این قرارداد را در حد “جوهر روی کاغذ” توصیف کرده بود. این توصیف در آن زمان با موجی از اعتراضها در میان برخی لبنانیها همراه شد به طوری که وی را مجبور به دادن توضیحاتی کردند، که به احتمال قوی معترضین را قانع نکرد.
ژنرال قهوجی در سفری که اوایل ماه جاری به واشنگتن داشت به صراحت از آمریکاییها خواست ماجرای قول و قرار کمک عربستان را به کلی فراموش کرده و آن را کأن لم یکن تلقی کنند. البته آمریکاییها در این خصوص پیشدستی کرده و از اوایل سال جاری کمکهای تسلیحاتی خود به ارتش لبنان را افزایش داده بودند.
با این اوصاف، تصمیم عربستان برای توقف کمکهای تسلیحاتی یا به اصطلاح کمک چهار میلیارد دلاری به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان اصلا چیز عجیبی نبود. زیرا تمام اطلاعات و شواهد از مدتها پیش حکایت از آن داشت که این تصمیم با توجه به یک سری عوامل و مسائل داخلی گرفته شده است، مخصوصا که چنین حرکتی در تاریخ عربستان بی سابقه است. همچنین در کل تاریخ عربستان سابقه ندارد که یک پادشاه، حکم پادشاه قبلی را نقض کند، چه رسد به اینکه خاندان پادشاه قبلی را ملزم به پرداخت این بخشش میلیاردی کند. کاری که خشم و اعتراض وارثان پادشاه قبلی را در پی داشت.
در چنین وضعیتی تلاش عربستان برای به راه انداختن این بازی آنهم در این مقطع زمانی و بهره برداری از حکمی که قبلا برای لغو دو کمک مالی صادر شده است، قبل از هر چیز بنا به ملاحظات مخصوص عربستان صورت می گیرد، مخصوصا که شرکتهای اسلحه سازی روز دوشنبه گذشته از شرکت “اوداس” – که یک شرکت واسطه است- نامه های رسمی مبنی بر لغو تمام سفارشهای قبلی از سوی این شرکت، دریافت کرده اند.
قطعا دلیلها و انگیزه هایی که عربستان در بیانیه رسمی خود برای لغو این دو سفارش به طور همزمان ذکر کرده است دلیلهای اصلی و واقعی نیستند.
حال در کنار این انگیزه ها و دلایلی که عربستان ذکر کرده و حتی سفیر این کشور در بیروت و سعد الحریری را هم حیرت زده کرده است، می توان به یک نکته قابل توجه دیگر اشاره کرد و آن اینکه یک مقام لبنانی بسیار نزدیک به عربستان، به روزنامه السفیر گفته است که مصاحبه تلوزیونی اخیر تمام سلام، نخست وزیر لبنان در دفاع از مواضع جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در نشست قاهره، خشم عربستان را برانگیخته است.
هیچ کس دقیقا نمی تواند بازیهای عربستان آنهم در این مقطه زمانی را درک و تفسیر کند؛ آنهم در شرایطی که قراردادهای کمک عربستان در آخرین مرحله از تعهدات مالی و قانونی با شرکتهای اسلحه سازی فرانسوی قرار داشت.
در واقع شرکت “اوداس”، واسطه ناظر بر اجرای قرارداد، در اواخر سال گذشته شروع به امضای توافقنامه هایی برای ساخت تجهیزات و دستگاههای مربوط به خود کرد. و این بدان معناست که عربستان بنا بر تعهدات مالی خود باید به هنگام دریافت اولین سری از سفارشات خود در آوریل آینده، مبلغ بیشتری بپردازد.
پاسخی که یکی از وزرای لبنانی برای این موضوع دارد، تعامل جدی با پیشنهاد ایران برای تجهیز ارتش لبنان است. وی به السفیر گفته بود: حال که تحریمهای بین المللی ایران در حال لغو شدن است، دولت لبنان باید به سرعت وارد عمل شده و فرصت تجهیز ارتش و نیروهای امینتی را برای مقابله با تروریستها از دست ندهد.
گفتنی است ژنرال قهوجی امروز به منظور مشارکت در اجلاس رؤسای ستاد مشترک ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش به کویت سفر می کند و به احتمال قوی درباره این موضوع با مسؤولین شرکت کننده از جمله رئیس ستاد ارتش عربستان گفتگو خواهد کرد.