رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران از ۲۴ نفر از شخصیت های سابقه دار و نامدار سیاسی و نظامی جهان که خواستار رفع تحریم ها علیه ایران شده بودند تقدیر کرد.

به گزارش شیعه پرس، آیت الله سید مصطفی محقق داماد رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در پی اعلام روزنامه گاردین امروز مبنی بر اینکه ۲۴ نفر از شخصیت های سابقه دار و نامدار سیاسی و نظامی جهان طی بیانیه مشترکی خواستار رفع تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران شده اند، بیانیه ای صادر کرد؛ متن بیانیه به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم
حسب نقل امروز روزنامه گاردین، ۲۴ تن از شخصیت های سابقه دار ونامدار سیاسی و نظامی جهان طی بیانیه مشترکی خواستار رفع تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران شدند که سد راه مبارزه با بیماری کرونا شده است. اینجانب به عنوان یکی از روحانیون ایران برخود لازم میدانم که از این اقدام قدردانی و سپاسگزاری نمایم. این اقدام نشان دهنده عمق معرفت امضاکنندگان محترم نسبت به وحدت خانواده بشری و درک روحیه بشردوستانه آنان است. مطالعه بیانیه نشان میدهد که آنان متوجه شده اند که درمان این درد مشترک وفراگیرجهانی جز با همدردی و همکاری همه فرزندان آدم و ساکنان زمین و توبه بشریت به درگاه آفریدگار جهان نسبت به ظلم به یکدیگر و نیز
به طبیعت پیرامون و فساد در زمین، هرگز امکان پذیر نخواهد بود.

سید مصطفی محقق داماد
رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران
رییس بخش حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی»