رهبر جریان صدر از فهرست اسامی افراد مستقل با هدف تشکیل کمیته‌ ای برای انتخاب شخصیت‌های تکنوکرات در کابینه عراق خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سومریه، مقتدی صدر رهبر جریان صدر اعلام کرد پس از آنکه تمام روند سیاسی به سمت پرتگاه رسیده است، و پس از افزایش درخواست مرجعیت و مردم برای اصلاح واقعی و ریشه‌ای نه صوری ظاهری و پس از آنکه طرح اصلاح ملی فراگیر برای مهار فساد در ارکان دولت و دوری سهم‌خواهی‌های حزبی را اعلام کردیم، مقرر شد کمیته‌ای به ریاست برادر، حیدرالعبادی تشکیل شود. این کمیته با بی‌طرفی کامل بدون گرایش به سمت یک جریان خاص به صورت مستقل و بدون هرگونه دخالتی فعالیت می‌کند که ما شرط گذاشته‌ایم که این کمیته به هیچ جریانی حتی ما وابسته نباشد و مسئولیت خود را نامزد کردن افراد تکنوکرات برای تشکیل کابینه وزارتی مستقل قرار دهد و برای هر پست وزارتی،‌ سه تا پنج نفر معرفی کند.

صدر افزود نامزدها باید مستقل باشند و هیچ ارتباطی با حزب‌گرایی و احزاب نداشته باشند و همچنین صرفا تابعیت عراق را داشته باشند و چند تابعیتی نباشند و همچنین افرادی که حسن شهرت داشته باشند و به وطن علاقه‌مند بوده و دارای تجربه در امور اداری و کارشناس و حرفه‌ای باشند و تمام این مسائل بدون توجه به گرایش‌های عقیدتی و حزب یا جنس یا موازنه‌هایی باشد که عراق را به سمت ویرانی و فعالیت‌های دولتی را به سمت فساد سوق داده است.

رهبر جریان صدر گفت کمیته تشکیل شده از قضات شامل : عبد القادر الحمدانی، سامی المعموری، أسو صوفی، شخصیت‌های دانشگاهی شامل : فراس کمال نظمی،فالح عبد الجبار، سلام سمیسم و سیاستمداران شامل : سامی آل معجون،عبد الأمیر علاوی وعامر حسن فیاض و کارکنان مستقل شامل : سنان الشبیبی،غازی صخی وجبار لعیبی است.

رهبر جریان صدر افزود همچنین یک کمیته مشورتی فعالیت می‌کند که مشورت‌خواهی از این گروه الزامی است که اعضای آن شامل غضنفر حمود، حسن الحمیری،حیدر سعید، أسعد الجنابی، عبد الرضا جواد، ریاض الوزیر و قاسم عنایه است.

مقتدی صدر اظهار داشت ما همچنان رو به جلو حرکت خواهیم کرد، هر چند همه گروه‌های سیاسی تمایلی به تکنوکرات مستقل نداشته باشند، البته در صورتی که این طرح به موفقیت نرسد، ما گام‌های دیگری برخواهیم داشت، بار دیگر تکرار می‌کنم این اقدامات حتی درباره فراکسیون نزدیک به ما هم اعمال خواهد شد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود پس از موفقیت در تشکیل کابینه وزارتی پیشنهادی، اسامی وزیران پیشنهادی به نخست وزیر تقدیم خواهد شد تا آن را برای رای‌گیری به پارلمان عراق تحویل دهد که این رای‌گیری هم در مدت ۴۵ روز انجام خواهد شد.

مقتدی صدر ۱۳ فوریه خواستار تشکیل دولت تکنوکرات متشکل از تیمی صاحب تجربه برای اداره امور عراق شده بود.

این درخواست پس از آن صورت گرفت که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در نهم فوریه گذشته خواستار تغییرات اساسی در کابینه شده بود که شخصیت‌های تکنوکرات به آن وارد شوند، وی از پارلمان و گروه‌های سیاسی درخواست کرده بود از دولت این کشور حمایت کنند.