سایت صهیونیستی دبکا فایل مدعی شد ایران برای مدرن سازی تسلیحات نظامی خود خواستار خرید ۱۴ میلیارد دلاری هواپیما های جنگنده، ناوهای جنگی و تانک از روسیه شده است.

به گزارش پرس شیعه، سایت صهیونیستی دبکا فایل مدعی شد ایران برای مدرن سازی تسلیحات نظامی خود خواستار خرید ۱۴ میلیارد دلاری هواپیما های جنگنده، ناوهای جنگی و تانک از روسیه شده است.

این سایت نزدیک به محافل نظامی رژیم صهیونیستی با اشاره به سفر اخیر وزیر دفاع ایران به مسکو این ادعا را مطرح کرد.

اقلامی که در این گزارش ادعا شده است که ایران خریدار آنها است عبارتند از: جنگنده های سوخو ۳۰ و ۳۵ ، هواپیماهای شناسایی TU۲۱۴R ، زیردریایی و انواع ناو موشک انداز، تانک T۹۰ ، جدیدترین نفربرهای زرهی، موشک اندازهای MRLS و انواع توپ های سنگین خود کششی.

در ادامه این گزارش آمده است که مقامات روسیه با فروش این تسلیحات به ایران موافقت کرده اند.