مزدوران عربستان سعودی، جنایت جدیدی را در بازار محلی شهر تعز به راه انداختند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این جنایت ۲۴ شهروند یمنی به شهادت رسیدند و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر یک مقام محلی تاکید کرد: جنگنده های سعودی منطقه شامیه آل قرار در شهر باقم در استان صعده را بمباران کردند و مناطق مسکونی در شهر ذی ناعم در استان البیضاء را هدف قرار دادند.
نیروی هوایی سعودی همچنان درحال نقض آتش بسی است که قرار بود از دیروز بر اساس توافقنامه مسقط برقرار شود.