روسیه حملات ترکیه به مرز های شمالی سوریه را غیر قابل قبول خواند.

به گزارش پرس شیعه، سخنگوی کرملین، روز شنبه ضمن ابراز نگرانی از افزایش تنش میان سوریه و ترکیه، عملیات نظامی نیرو های ترک در مرز سوریه را غیر قابل قبول خواند.

«دیمیتری پشکوف» در واکنش به حملات ترکیه به مرز های شمالی روسیه، عملیات نظامی ترکیه را غیر قابل قبول خواند و یاد آور شد که این موضوع در جلسه روز گذشته اعضای دائم شورای امنیت مورد بحث قرار نگرفته است.

سخنگوی رسانه ای کاخ کرملین اما در پاسخ به امکان درگیری احتمالی میان نیرو های روسیه و ترکیه سکوت کرد و پاسخی نداد.