رسانه های ترکیه از ورود ۲ هزار نیروی معارض سوری به همراه تجهیزات سنگین و تانک به داخل خاک سوریه از مرز ترکیه خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، روزنامه زمان چاپ ترکیه از ورود ۲۰۰۰ نفر از نیروهای معارض سوری از طریق ترکیه به سوریه خبر داد.

بنا بر این گزارش، این نیروها با حمایت و همراهی نیروهای انتظامی ترکیه از استان هاتای ترکیه رهسپار شهر اعزاز شدند.

«ابو عیسی فرمانده» گروه الجبهه الشامیه در این خصوص گفت: مقامات ترکیه اجازه دادند تسلیحات سبک، خمپاره، موشک، تانک و هر گونه تسلیحات سنگین را نیز از این مسیر به سوریه منتقل کنیم.

گفتنی است این اقدام ترکیه در حالی صورت می گیرد که پیشروی نیروهای کرد سوری در این منطقه ادامه دارد.