سازمان عفو بین الملل، شبه نظامیان یمنی را به اعمال فشار به کادر پزشکی و تعرض به غیر نظامیان متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان عفو بین الملل، شبه نظامیان عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن را به اعمال فشار به کادر پزشکی و به خطر انداختن غیر نظامیان شهر تعز متهم کرد.

“فیلیپ لوتر” مدیر تحقیقات این سازمان با تاکید بر دلائل قطعی در باره اقدام شبه نظامیان هادی مبنی بر انتشار افراد مسلح میان غیر نظامیان، جهت ایجاد بیم و هراس بر ضد کادر پزشکی و در تنگنا قرار دادن آنان گفت :این مساله تهدیدی برای سلامت بیمارستانها و نقض تعهدات جهت حمایت از غیر نظامیان بر اساس قوانین بین الملل است.

این سازمان تاکید کرد :شبه نظامیان هادی برخی از کادر پزشکی حاضر درمناطق تحت تسلط خود در تعز را بازداشت و برخی را تهدید به کشتن کردند.

سازمان عفو افزود ۱۵ پزشک و کارکنان بیمارستانهای تعز در مصاحبه با کارشناسان این سازمان از اعمال محدودیت ها و بازداشت ها و حتی تهدید به قتل افراد طی شش ماه گذشته خبر دادند.