سازمان عفو بین الملل از دولت انگلیس به علت همدستی با آل خلیفه بحرین در نقض حقوق مردم بحرین شدیداً انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سایت مرآه البحرین امروز جمعه به نقل از سایت میدل ایست مونیتور گزارش کرد: سازمان عفو بین الملل از انگلیس به علت دست داشتن در نقض حقوق مردم بحرین و توجیه جُرمش انتقاد کرده است.
سازمان عفو بین الملل از انگلیس خواسته است که آموزش به بازجویان و بازپرسان دستگاه قضائی بحرین که اصول و مبانی آزادی های عمومی و حقوق بشر را نقض می کند، متوقف شود.
عفو بین الملل در گزارشی ۹۵ صفحه ای دولت انگلیس را به کم رنگ جلوه دادن نقض گستردۀ حقوق مردم بحرین متهم و اعلام کرد که لندن با حمایت از اصلاحات بی ارزش دولت منامه ، خود را در این نقض حقوق همدست کرده است.
گزارش سازمان عفو بین الملل حاکیست: عفو بین الملل موارد متعددی از نقض حقوق بشر در بحرین ثبت و ضبط کرده است که “شکنجه ، بدرفتاری و استفاده از قوۀ قهریه بدون محاکمۀ مسببان آن درمیان نیروهای امنیتیِ مجرم” از جمله این موارد است . دولت بحرین بیش از پیش در قضیه آزادی بیان ، آزادی تجمع و آزادی تشکیل گروه های مردمی سخت گیری می کند تا تعداد بیشتری از مخالفان و معترضان را بازداشت کند.
این گزارش که از طریق مصاحبه با بیش از ۹۰ نفر از قربانیان رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی نظام بحرین و تعدادی از خانواده ها و وکلای مدافع تهیه شده ، به نحوۀ سرکوب مردم این کشور می پردازد.