نشست نظم امنیتی خلیج فارس روز چهارشنبه با سخنرانی دکتر «آرشین ادیب مقدم» و دکتر «نادر انتصار» در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، روز چهارشنبه (۵ اسفند) در نشستی تحت عنوان «نظم امنیتی خلیج فارس» در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سیر تحولات امنیتی خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد.

این نشست که به همت گروه خلیج فارس این مرکز برگزار می شود با سخنرانی پروفسور آرشین ادیب مقدم، رئیس مرکز مطالعات ایرانی مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی(SOAS) دانشگاه لندن و مولف کتاب «سیاست بین المللی در خلیج فارس» و پروفسور نادر انتصار، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا و مولف کتاب «سیاست کردها در خاورمیانه» (از طریق ویدئو کنفرانس ضبط شده) برگزار می شود.

نشست مذکور روز چهارشنبه ۵ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک ۸ برگزار می شود.